Smittevern er viktig i Blaa Aften også

Under ligger skissert vår smittevernsplan, oversendt Drammen Kommune.

Vi har gjort anbefalt risikovurdering, og vi har erfaring fra nå flere arrangementer i Covid19-perioden. Håper momentene notert under, kan være vår gode plan, slik den er skissert fra oss tidligere.

Det er dedikerte publikummere, med forhåndskjøpt billett, som utgjør gjestelista i arrangementet. Noen også med billett kjøpt i døra på dagen, og med notering av navn og telefonnr, ved inngang.
Alle er behørig informert om gjeldende regler og plan for gjennomføring.
Vi begrenser oss til 200 billetter forhåndssolgt, og vurderer fortløpende om mulig flere kan selges. Alt med ønske om et  oversiktlig og godt smittevern.
Og vi har et rikelig stort, omsøkt skjenkeområde, inngjerdet, og med gode muligheter for rikelig avstand mellom folk. Og mellom publikums bord og benker.Samtlige artister har dessuten fått informasjon om å bringe egne instrumenter, og egne mikrofoner. Også av smittevern hensyn.
Med dette, og med momentene listet under, er dette vår Plan for vern og tiltak.

Håper og tror det er tilfredsstillende.

 • Oversikt over hvem som er tilstede i form av navnelister, både gjester, crew og artister.
 • Vakt ved inngang som kontrollerer de som slippes inn i henhold til navnliste.
 • Alle som er tilstede bærer synlig bevis (billett) på at de har lovlig tilgang til området.
 • Ingen tydelig syke vil få tilgang til området.
 • Alt crew er informert om og har forståelse for gjeldende smitteverntiltak.
 • Informere om reglene for smittevern i forkant av arrangementet.
 • Informere gjester og andre om smittevern, fra scenen i begynnelsen av arrangementet og underveis.
 • Legge til rette for å overholde anbefalt avstand mellom deltagere (minst 1 meter) ved alle bord (og ellers) for de som ikke er i samme husstand.
 • Kontinuerlig påse at alle tilstedeværende overholder avstandskravet.
 • Desinfiserende håndrens på alle bord.
 • Laminert skriftlig smitteverninfo på alle bord.
 • Plakater med smitteverninfo hengt opp rundt på området.
 • Info om håndhygiene over vasken inne på sanitæranlegg.
 • Hyppig desinfisering av sanitæranlegg.
 • Såpe og desinfiserende håndhygiene tilgjengelig ved sanitæranlegg.
 • Desinfiserende håndhygiene tilgjengelig for alle, også crew og artister.
 • Hyppig vask/desinfisering av alle kontaktflater.
 • All servering vil foregå ved bordene, slik at vi unngår kødannelse.
 • Har lagt til rette for utstrakt bruk av VIPPS ved betaling.
 • Har utarbeidet plan for håndtering av eventuelle forhold som gir grunn til å mistenke smitte av covid-19, både i forhold til den smittede og rengjøring av områder den smittede kan ha oppholdt seg på.
 • Ha det hyggelig. Fra hverandre, sammen.

Rune Jahnsen
Drammenselvas Venner, mobil 90192484

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vi jobber allerede med neste Blaa Aften

Etter 2019 og andre Blaa Aften på Knive Strand, hørte vi utelukkende positive kommentarer fra gjestene. Og at dette ville folk gjerne få med seg igjen. Og ta med seg sine naboer og venner til. Og så etter evalueringsmøte med Knut og Terje i Knive Strand Velforening, landet vi på Lørdag 8. august 2020, som neste Blaa Aften. 2020-arrangementet ble altså senere avlyst.
Og Dere forstår alle hvorfor.
2021-.arrangementet ble en veldig fin opptur igjen.

Vi er nå i gang med forberedelser og planlegging og billettsalget,
for neste Blaa Aften.   Lørdag 6
. August i 2022.
Det er igjen samme dato som trim-løpet «Knivåsen Rundt».

MS Drammen kjører for oss.
«Cruise-billett» a 150,- pr pers, tur/retur Skutebrygga/Solum/Skutebrygga.
og enkeltbilletter a 200,- og VIP-bord-billetter a 3.000,- lLegges ut etterhvert.

Tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger, og kom gjerne med konkrete forslag om det ene eller det andre. Vi er helt avhengige av at gjestene deler sine ønsker og erfaringer med oss.

Bruk gjerne mail: rj@blucher.no

Med Blaa hilsen fra Rune Jahnsen.
Leder av Drammenselvas Venner

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar